Select Page

YieldGap storitve

YieldGap 

Satelitska segmentacija

YieldGap

Pametna analiza tal

YieldGap

Pametno gnojenje

Napredna kmetijska mehanizacija, digitalni pristop in agronomsko znanje omogočajo ustvarjanje maksimalnega potenciala, ki ga nudi posamezno kmetijsko zemljišče. Sodobni pristopi omogočajo tudi natančen vpogled v zemljišče, s čimer pridobimo podatke, ki nas vodijo k ustvarjanju višjih in kvalitetnejših pridelkov s ciljem boljšega poslovnega uspeha.

YieldGap satelitska segmentacija

Prvi korak je določitev segmentov, ki se določa s pomočjo indeksa NDVI. Indeks NDVI nam v večletnem zaporednem pregledu pokaže razlike med posameznimi deli (heterogenost rastišča), razlog za to pa je v sestavi tal:

  • različna struktura tal,
  • različne Ph vrednosti,
  • razlike v vrednosti organske snovi in
  • različna prisotnost osnovnih potrebnih elementov kot sta N, P in K.

Te razlike v kmetijskem zemljišču lahko uspešno odpravimo z natančnim odvzemom vzorcev in analizo tal na osnovi predhodne segmentacije.

Več informacij o satelitski analizi >

S pomočjo satelitskih posnetkov NDVI indeksa za preteklo obdobje odločimo o segmentaciji ter nadaljnjem postopku odvzemanja vzorcev za pametno analizo.

YieldGap pametna analiza tal

Pametno analizo tal omogoča najnovejša tehnologija. Na podlagi segmentacije po NDVI vzamemo vzorce zemlje na različnih delih polja in shranimo točko GPS lokacije vsakega vzetega vzorca. Vzorce zemlje se analizira, s tem pa pridobimo informacijo o stanju na posameznem segmentu.

  • Mehanizacija omogoča odvzem vzorca na globini od 2 cm do 90 cm (odvisno od kulture)
  • Ustrezen vzorec za analizo 1 segmenta zahteva vsaj 15 vbodov. Mesta odvzema vzorcev morajo biti enakomerno oddaljena.
  • Precizno zabeležene lokacije vseh vzetih vzorcev z natančnostjo do 2 cm omogočajo, da je vsako naslednje vzorčenje izvedeno na isti točki in zato v popolnosti primerljivo s prejšnjimi.

 

Več informacij o pametni analizi tal >

YieldGap poročilo o pametni analizi tal in priporočilo za pametno osnovno gnojenje

Rezultate analize prejmete v izčrpnem poročilu z vsemi potrebnimi informacijami o stanju vaših tal in trenutni količini posameznih hranil v vsakem segmentu posameznega zemljišča.

Osnovna analiza vsebuje vrednost pH, vsebnost organske snovi (%), ter dostopnost fosforja in kalija (mg/100g tal) na posameznem segmentu za vsako zemljišče. Na željo opravimo tudi razširjeno analizo ostalih mikrohranil in vam predamo fieldmap za uporabo v vaši pametni mehanizaciji.

Na podlagi vsebnosti elementov v tleh lahko prilagodite izbor kulture, ki je najbolj primerna za posamezno njivo in optimalno pognojite.

Več podrobnosti o rezultatih poročila >

S pametno analizo zemlje na podlagi satelitske segmentacije vzorčimo in analiziramo vsak segment posebej. Pripravimo vam natančno priporočilo o vrsti in količini gnojila, ki je potrebna na vsakem posameznem segmentu.

YieldGap pametno gnojenje

Pametno gnojenje se izvaja na podlagi rezultatov pametne analize tal, ki jo naložimo v programsko opremo traktorja. S pomočjo natančnega GPS signala le-ta omogoča natančno dognojevanje vsakega posameznega m² zemljišča brez odstopanj. S tem gnojimo zemljišče samo tam, kjer in kolikor je to potrebno. Na ta način optimiziramo porabo gnojil kar vodi do prihrankov (nižji stroški gnojenja) in manjšega vpliva na okolje (vnos nitratov).

Agronomsko znanje, digitalni pristop in najnovejša kmetijska mehanizacija omogočajo maksimalen pridelek z minimalno porabo gnojil. Pametna analiza in gnojenje se izvaja za njive, travnike, sadovnjake in vinograde.

Za več informacij izpolnite obrazec. Naš svetovalec vas pokliče in se dogovori za podrobno predstavitev ponudbe.

5