Select Page

Pametno dognojevanje z dušikom

26. Jul 2023

Dušik (N) poganja življenjske procese v vsaki rastlini saj je pomembna sestavina proteinov, klorofila, vitaminov, hormonov in DNK-ja ter sestavni del encimov. Je del vseh encimskih reakcij ter igra dejavno vlogo v presnovi rastline. Za optimalno rast ga ne sme biti niti premalo niti preveč.

Mineralne oblike dušika

Dušik kemično reagira z drugimi spojinami, kot so amoniak, dušikova kislina, organski nitrati in cianidi, da nastanejo edinstvene spojine s popolnoma različnimi kemičnimi in fizikalnimi lastnostmi. Ker rastline ne morejo uporabiti ali vzeti dušika neposredno iz zraka, se le-ta absorbira skozi oblike dušika, ki vključujejo amonij in nitrat.

Najdemo ga lahko v različnih oblikah in v različnih delih rastline: v listih, zrnju/plodovih, rastlinskem tkivu in koreninah rastlin. Dušik je najpomembnejši element za rastline, saj je bistvena sestavina mnogih rastlinskih struktur ter za njihove notranje in zunanje presnovne procese.

Pomanjkanje dušika in pametno dognojevanje

Pomanjkanje dušika je pri rastlini vidno skozi celotno rastno dobo. Ker so polja in travniki večinoma heterogeni, potrebujejo na različnih segmentih različne odmerke dušika skozi rastno dobo.

Slika polja koruze jasno pokaže odstopanje v kondiciji rastlin. 

V praksi ugotavljamo, da znotraj istega polja zaznamo razlike v razvoju rastlin. Pri pomanjkanju dušika na določenem delu polja je rast koruze veliko slabša v primerjavi z drugimi segmenti, kjer je dušika dovolj. 

Rešitev je optimalno dognojevanje z dušikom, pri čemer je potrebno razmejiti območja in odmerek. Prevelike količine dušika enako škodijo rastlinam pri rasti in obremenjujejo okolje.

Enostavna in hitra rešitev ugotavljanja kondicije rastlin na polju je dnevni posnetek NDVI indeksa polja. Posnetek pokaže intenziteto rasti na polju. Natančno se vidi problematično področje, kjer je vegetacijski indeks slabši.

NDVI indeks je na problematičnem delu polja slabši.

S preciznim dognojevanjem različnih količin dušika na posameznem segmentu se doda ustrezno količino dušika za optimalno rast rastlin:

  • povprečen del tega polja je pognojen z odmerkom 140 kg/ha Uree 46% (v času dognojevanja koruza do pasu),
  • boljši segment z odmerkom 91 kg/ha (koruza do ramen) in
  • najslabši segment z odmerkom 188 kg/ha (koruza do kolena).

Tako se doseže večjo homogenost polja in boljšo kvaliteto pridelka.

Cilj preciznega dognojevanja je optimizirati porabo gnojil s pametno razporeditvijo po segmentih in doseči maksimalno količino pridelka najboljše kakovosti. To nam omogoča kombinacija znanja, digitalnih rešitev in pametne mehanizacije. 

YieldGap analiza tal

Dnevni satelitski posnetek NDVI indeksa pokaže problematična področja.

YieldGap analiza tal

Dnevni satelitski posnetek NDVI indeksa pokaže problematična področja.