Select Page

Dogodki

Izvajamo predstavitve na terenu, kjer predstavimo mehanizacijo in postopke pametnega kmetijstva. Izpolnite spodnji obrazec, če želite prisostvovati na predstavitvi ali jo ogranizirati v svojem kraju.

Predstavitev YieldGap storitev 

11. 9. 2023, Črnomelj

Predstavitev YieldGap storitev na terenu s prikazom natančnega strojnega vzorčenja tal na podlagii satelitske segmentacije polj. 

Kmetijsko živilski sejem AGRA 

26. – 31. avgustj 2023, Gornja Radgona

Predstavitev YieldGap storitev in pametne mehanizacije na kmetijsko – živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Naši svetovalci so predstavili pametni traktor za strojno vzorčenje tal in najnovejši kombajn Fendt IDEAL 8, ki meri donos na vsakem segmentu. 

Dan tehnike 2023 – Predstavitev YieldGap storitev v sklopu dogodka KGZ Novo Mesto

8. julij 2023, Brod v Podbočju

Pametne storitve YieldGap smo predstavili v sklopu dogodka Dan tehnike 2023 – naravi prijazna pridelava zelenjave in poljščin. Na ogled je bila naša pametna mehanizacija za precizno kmetijstvo. Svetovalci so predstavili kako se lahko s pametno analizo tal in preciznim gnojenjem izkoristi vse potenciale, ki jih ima zemljišče. 

Predstavitev YieldGap storitev za srednješolce

19. maj 2023, SŠ Grm

Na koncu šolskega leta smo YieldGap mehanizacijo in postopke preciznega kmetijstva predstavili tudi srednješolcem v šolskem centru Grm. S preciznimi postopki smo analizirali tla kmetijskih zemljišč šolskega centra in jim posejali koruzo s pametno sejalnico.

Predstavitev YieldGap storitev za travinje

20. januar 2023, Zalog pri Novem Mestu (lokacija)

Predstavitev postopkov pametnega kmetijstva in mehanizacije za obdelavo travinja. Vzorčenje zemlje lahko poteka v vseh razmerah. Iz vsakega segmenta zemljišča se vzame 1 kg zemlje za analizo.  Na podlagi segmentacije in analize se izvede pametno gnojenje.

Predstavitev YieldGap pametnega kmetijstva

14. januar 2023, Grosuplje (Jurčičeva cesta)

Predstavitev postopkov pametnega kmetijstva in mehanizacije. Satelitska segmentacija je narejena na podlagi 10 letne ozelenitve. Odvzem vzorca z natančno GPS lokacijo se ponovi na istem mestu. 

Predstavitev YieldGap strojnega vzorčenja zemlje

13. januar 2023, Brežice (Zagrebška cesta)

Na podlagi satelitske segmentacije se iz vsakega segmenta zemljišča vzame po 1 kg zemlje za analizo. Vzorči se enakomerno po celotnem segmentu. Lahek in okreten traktor je primeren za vsako podlago. 

Izpolnite obrazec in se prijavite na naslednjo predstavitev.

5

Obrazec za prijavo