Select Page

Gnojenje polj ob rekah

10. Sep 2023

Predpisane zahteve ravnanja (PZR) Skupne kmetijske politike (SKP 2023 – 2027) zavezujejo kmete, da nadzorujejo razpršene vire onesnaževanja s fosfati. 

Za gnojenje njivskih površin z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo fosfor in ležijo na prispevni površini vodnih teles z zmernim ekološkim stanjem glede na parameter celotni fosfor (Ledava, Temenica, Ložnica, Logaščica, Koren), morajo imeti zavezanci izdelan gnojilni načrt na podlagi predhodne veljavne analize tal.

Vir: ARSO

Presežek gnojil škoduje tako rastlinam kot tudi ekosisitemu

V vodnih poteh se presežek zunanjih hranil imenuje evtrofikacija. To je sprememba statusa hranil v okolju, ki jo povzročijo presežene ravni hranil (dušika ali fosforja), ki vstopajo v vodne ekosisteme. Presežek hranil v vodi spodbuja rast mikroorganizmov, alg in rastlin, enako kot pri gnojenju tal. Hitra rast mikroorganizmov in vodnih rastlin lahko porabi ves kisik v teh vodnih poteh in jih spremeni v tako imenovane mrtve cone (množični pogini rib). Evtrofikacija lahko povzroči tudi rast vrst alg, ki proizvajajo strupene kemikalije – škodljivo cvetenje alg. Cianobakterije in alge v vodo sproščajo škodljive kemikalije – toksine. Ob stiku s tako vodo lahko zbolijo tako živali kot tudi ljudje. In nazadnje, vode onesnažene z nitrati, smrdijo in so neprijetne na pogled.

Pametna analiza tal omogoči optimalno gnojenje

Rešitev je pametna analiza tal, ki omogoči optimalno gnojenje. S pomočjo satelitske analize se določi segmente in vsak segment ločeno strojno vzorči. Kemijska analiza posameznega vzorca pokaže vsebnost hranil in je osnova za precizno gnojenje.

Satelitska segmentacija

Priporočilo za osnovno gnojenje

Na podlagi analiz se pripravi priporočilo za gnojenje, ki upošteva vsebnosti hranil v tleh in tako zmanjša stroške za gnojila.  S splošnim gnojenjem pa se določene segmente pognoji premalo, določene pa preveč. S preciznim gnojenjem se doda točno toliko gnojil, kot jih rastlline potrebujejo, zato se ne ustvarja presežkov in škodi rodovitnosti tal ter ohranja naravo.

Satelitska segmentacija
YieldGap analiza tal

Nudimo storitve pametne analize tal in precizne nadaljne obdelave z lastno mehanizacijo

YieldGap analiza tal

Nudimo storitve pametne analize tal in precizne nadaljne obdelave z lastno mehanizacijo