Select Page

Česta pitanja

Što je YieldGap?

YieldGap su usluge precizne poljoprivrede koje pružamo u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Uz pomoć pametne mehanizacije i precizne poljoprivrede iskorištava se puni potencijal poljoprivrednog zemljišta i smanjuju troškovi gnojiva.

Trebam li vlastitu mehanizaciju?

Pružamo usluge YieldGap s vlastitim strojevima koji su pravilno kalibrirani i mogu ih koristiti naši traktoristi na svim terenima. Pružamo cijeli niz preciznih usluga od analize tla do žetve.

  1. Satelitska segmentacija u razdoblju od 10 godina.
  2. Pametna analiza zemlje s točnim GPS signalom.
  3. Pametna osnovna gnojidba.
  4. Precizna sjetva s pametnom sijačicom.
  5. Pametna gnojidba dušikom.
  6. Pametna gnojidba folijarnim gnojivima.
  7. Pametna žetva s mapiranjem prinosa.
Kako funkcionira segmentacija satelita?

Satelitska analiza temelji se na mjerenju NDVI indeksa (Normalized Difference Vegetation Index), koji je jedan od najrasprostranjenijih vegetacijskih indeksa. Ona odražava količinu klorofila u biljci i posljedično pokazuje njezino zdravlje. Vegetacijskim indeksom možemo pratiti fenološke faze biljaka kroz dulje vremensko razdoblje i identificirati problematična područja. Satelitska analiza se može napraviti na temelju lokacije terena i nije potrebna fizička prisutnost na terenu.

Kada je najbolje napraviti analizu tla?

Analiza tla se radi nakon žetve, a prije planirane gnojidbe. Terensko uzorkovanje se ne može vršiti ako je zemljište previše mokro. U travnjacima i trajnim nasadima nema ograničenja.

Koje elemente analizirate?

Uzorci tla analiziraju se na pH vrijednost, količinu fosfora i kalija dostupnog biljkama te organsku tvar u tlu. Osim toga, dostupni magnezij i tekstura tla mogu se analizirati. Osim navedenog, zahtjevnije analize daju i podatke o ukupnim nutrijentima, teškim metalima i vrijednosti mineraliziranog dušika.

Kako funkcionira strojno uzorkovanje?

Strojno uzorkovanje omogućeno je precizno određenim GPS lokacijama na temelju satelitske analize, s točno određenom dubinom. Strojno uzorkovanje ne ovisi o vremenskim prilikama niti je li vani dan ili noć, uzorci se mogu uzimati na dubini od 0 do 90 cm. Jedan ubod traje do 28 sekundi, točna geografska lokacija uboda, tj. mjesto uzorkovanja bilježi se s točnošću od 2 centimetra. To znači da se u sljedećem uzorkovanju uzorak može ponovo uzeti na istom mjestu kao i prije. Uzimamo 15 do 20 uzoraka po segmentu, što osigurava da je uzorak kvalitetan i da je cijeli segment uistinu pokriven.

Mogu li naručiti samo točnu gnojidnu mapu?

Ako imate vlastite strojeve za preciznu gnojidbu i prskanje, možete naručiti samo YieldGap pametnu analizu tla. Uz njega dobivate i točan plan gnojidbe te kartu polja za preciznu gnojidbu.