Select Page

YieldGap usluge

YieldGap

Satelitska segmentacija

YieldGap

Pametna analiza tla

YieldGap

Pametna gnojidba

Napredna poljoprivredna mehanizacija, digitalni pristup i agronomsko znanje omogućuju stvaranje maksimalnog potencijala kojeg nudi individualno poljoprivredno zemljište. Suvremeni pristupi omogućuju i precizan uvid u zemljište, čime dobivamo podatke koji nas vode ka stvaranju što većih i kvalitetnijih uroda s ciljem što boljeg poslovnog uspjeha.

YieldGap satelitska segmentacija

Prvi korak je određivanje segmenata, što se određuje pomoću NDVI indeksa. NDVI indeks nam pokazuje razlike između pojedinih dijelova (heterogenost zemljišta) u višegodišnjem uzastopnom pregledu, a razlog tome je sastav tla:

  • različita struktura tla,
  • različite Ph vrijednosti,
  • razlike u vrijednosti organske tvari i
  • različita prisutnost osnovnih potrebnih elemenata kao što su N, P i K.

Navedene razlike u poljoprivrednom zemljištu mogu se uspješno eliminirati točnim uzorkovanjem i analizom tla na temelju prethodne segmentacije.

Dnevna satelitska snimka terena.

Prikaz NDVI indeksa u razdoblju od 10 godina.

Uz pomoć satelitskih snimaka NDVI indeksa za proteklo razdoblje odlučujemo o segmentaciji i daljnjem procesu uzimanja uzoraka za pametnu analizu.

YieldGap pametna analiza tla

Pametnu analizu tla omogućuje najnovija tehnologija. Na temelju NDVI segmentacije uzimamo uzorke tla u različitim dijelovima polja i spremamo GPS lokacijsku točku svakog uzetog uzorka. Analiziraju se uzorci tla kako bi se dobila informacija o stanju svakog segmenta.

  • Mehanizacija omogućuje uzorkovanje na dubini od 2 cm do 90 cm (ovisno o kulturi)
  • Prikladno uzorkovanje za analizu 1 segmenta zahtijeva najmanje 15 uboda. Točke uzorkovanja moraju biti ravnomjerno raspoređene.
  • Precizno zabilježene lokacije svih uzoraka uzetih s točnošću do 2 cm omogućuju da se svako sljedeće uzorkovanje izvede na istoj točki i bude savršeno usporedivo s prethodnima.

Traktor s uređajem za uzorkovanje.

Primjer polja segmentiranog u 5 segmenata (grupiranje homogenih dijelova unutar polja).

U iscrpnom izvješću dobit ćete sve potrebne informacije o stanju vašeg tla i trenutnoj količini pojedinih hranjivih tvari svakom segmentu vaše njive. Dio izvješća je i preporuka, za optimalnu količinu potrebnih hranjivih tvari svakog segmenta zasebno, sastavljena prema slijedećoj kulturi koja će se uzgajati.

Uz pametnu analizu tla koja se temelji na satelitskoj segmentaciji, uzorkujemo i analiziramo svaki segment zasebno. Za svaki pojedini segment pripremamo preciznu preporuku o vrsti i količini potrebnog gnojiva.

YieldGap pametna gnojidba

Pametna gnojidba se provodi na temelju rezultata pametne analize tla koja se učitava u softver traktora. Uz pomoć preciznog GPS signala omogućuje se precizno mjerenje svakog pojedinog m² zemljišta bez odstupanja. Time zemlju gnojimo samo gdje je potrebno i koliko je potrebno. Na taj način optimiziramo korištenje gnojiva, što dovodi do ušteda (niži troškovi gnojidbe) i manjeg utjecaja na okoliš (unos nitrata).

Agronomsko znanje, digitalni pristup i najnovija poljoprivredna mehanizacija omogućuju maksimalan prinos uz minimalnu potrošnju gnojiva. Pametna analiza i gnojidba provodi se za njive, livade, voćnjake i vinograde.

Za više informacija ispunite obrazac. Naš konzultant će Vas nazvat za detaljnu prezentaciju ponude.

5