Select Page

Kako povećati proizvodnju hrane?

10. tra 2023

Kako svjetska populacija raste, našem planetu treba sve više hrane. Više hrane možemo osigurati na razne načine, ali moramo biti krajnje oprezni u izboru, kako ne bismo dodatno ugrozili prirodne resurse kojima raspolažemo i ubrzali klimatske promjene.

Imamo vrlo ograničenu količinu obradivih površina pogodnih za uzgoj hrane (samo oko 10% zemljine površine, oko 25% su livade i pašnjaci). Stoga, moramo ih znati pametno iskoristiti, a poljoprivreda mora postati produktivnija i prije svega održiva. Možemo povećati globalnu poljoprivrednu proizvodnju bez ubrzanog krčenja šuma ako zauzmemo višestruki pristup održivosti koji ima za cilj proizvodnju više hrane s manje resursa i bolje korištenje hrane koju proizvodimo.

Hrana

Kako možemo osigurati više hrane bez oporezivanja naših prirodnih resursa?

 • Smanjenje bacanja hrane
  Jedna trećina hrane proizvedene u cijelom svijetu se baca ili gubi, što je ekvivalentno 1,3 milijarde tona godišnje i dovoljno da se nahrane dodatne dvije milijarde ljudi. Hrana se gubi prije nego uđe u opskrbni lanac, postaje neprikladna za prodaju (trune, kvari se…), baca se ili je nakon pripreme neupotrebljiva.
 • Bolja genetika
  Stavljanjem sjemena s boljom genetikom na raspolaganje poljoprivrednicima, možemo im pomoći da proizvedu više hrane koristeći manje resursa unatoč rastućim izazovima kao što su štetnici, bolesti i ekstremni vremenski uvjeti. Tradicionalni programi uzgoja i nove tehnike genetskog inženjeringa razvijaju produktivnije sorte biljaka i stoke prilagođene lokalnim uvjetima.
 • Poboljšano zdravlje tla
  Prava količina gnojiva i hranjivih tvari, pokrovni usjevi, plodored i održiva poljoprivreda poboljšavaju zdravlje tla i smanjuju eroziju i gubitak gornjeg sloja tla. Zdraviji mikrobiom tla pridonosi otpornijim i većim prinosima. Također, nadoknađuje učinke ekstremnih vremenskih uvjeta dok istovremeno smanjuje potrebu za ekološki štetnim inputima kao što su kemijska gnojiva i kontrola korova i štetočina.
 • Nove strategije za kontrolu štetočina i bolesti
  Pravi izbor i inovativna sredstva za zaštitu bilja mogu nam pomoći u borbi protiv štetnika, korova i bolesti. Također je sve više dostupnih bioloških sredstava, izvedenih iz prirodnih mikroorganizama, biljnih ekstrakata i drugih organskih materijala. To mogu biti feromoni koji ometaju prirodne cikluse štetočina, korisni kukci koji kontroliraju štetočine na usjevima ili prirodni mikroorganizmi koji pomažu biljkama da se bolje odupru bolestima. U kombinaciji sa strategijom integriranog upravljanja štetočinama (IPM), možemo povećati prinos i kvalitetu usjeva uz smanjenje upotrebe pesticida i kemikalija.
 • Povećanje raznolikosti usjeva unutar sustava
  U ovom slučaju, uzgajivači bi se odmaknuli od monokulture i umjesto toga međusobno zasadili usjeve koji jedni drugima donose korist. To bi omogućilo bolje korištenje zemljišnih resursa potpomagajući druge usjeve pa čak i usjeve i stoku. Ovakav način uzgoja hrane ne osigurava samo veću količinu hrane s jedne površine, već stvara i veću otpornost u slučaju da jedan usjev strada.
 • Digitalna (precizna) poljoprivreda
  Suvremena poljoprivredna tehnologija omogućila je revoluciju u poljodjelstvu i mogućnost korištenja različitih vrsta podataka, napredne mehanizacije i automatizacije. Ako ga znamo pravilno koristiti i iskoristiti, može nam pomoći u transformaciji globalnog sustava proizvodnje hrane i ublažiti njegov utjecaj na klimu i okoliš. Napredna tehnologija kao što su satelitske slike, mapiranje omogućeno GPS-om, automatsko upravljanje, pametna gnojidba i sjetva, senzori za vremenske uvjete i vrstu tla će se sve više koristiti kako bi poljoprivreda bila učinkovitija i profitabilnija… Slike ultra visoke rezolucije mogu otkriti rane simptome bolesti, nestašice vode i degradacije tla, dok napredni poljoprivredni strojevi mogu raspršiti gnojiva, pesticide i vodu s iznimnom preciznošću. Kroz pametnu poljoprivredu možemo omogućiti našim usjevima da postignu svoj puni genetski potencijal optimalnom upotrebom “kemijskih” inputa.

Kako moderna tehnologija može spriječiti uništavanje šuma zbog povećanih potreba za hranom?

Suvremenom tehnologijom možemo preciznije obrađivati, smanjiti količinu gnojiva i pesticida, a istovremeno povećati prinos i kvalitetu uroda. Povećanjem održivosti prehrambenog sustava i povećanjem količine proizvoda po hektaru, digitalna poljoprivreda može značajno pomoći u sprječavanju krčenja šuma.

Održiva poljoprivreda je budućnost, koja mora početi sada.

Činjenice:

 • S obzirom da se očekuje da će svjetska populacija dosegnuti 9,7 milijardi do 2050. godine, poljoprivreda mora postati produktivnija i održivija.
 • Suvremene tehnologije mogu pomoći transformirati globalni sustav proizvodnje hrane i ublažiti njegov utjecaj na klimu i okoliš.
 • Sustavi digitalne poljoprivrede mogu se koristiti ne samo za smanjenje troškova proizvodnje hrane i povećanje prinosa, već i za smanjenje bacanja hrane i to u svim fazama opskrbnog lanca.
YieldGap

Uz pomoć mehanizacije i digitalizacije, pametna poljoprivreda omogućuje bolju iskorištenost resursa i manje zagađenje.

YieldGap

Uz pomoć mehanizacije i digitalizacije, pametna poljoprivreda omogućuje bolju iskorištenost resursa i manje zagađenje.