Select Page

Zašto je tlo važno?

06. velj 2023

Tlo je osnova života na zemlji, ima ključnu ulogu u zemljinom ekosustavu i vrlo je složen, ali nažalost neobnovljiv prirodni resurs, čija se vrijednost konstantno zanemaruje. Oni osiguravaju niz ključnih procesa (poljoprivrednih, okolišnih, očuvanja prirode, pejzažne arhitekture i urbanih) za život na Zemlji:

  • proizvodnja hrane i druge biomase,
  • interakcija s okolinom: skladištenje, filtriranje i transformacija,
  • biološko stanište i genetski fond,
  • izvor sirovina,
  • materijalna i kulturna baština,
  • infrastrukturna platforma: zgrade, ceste…

Imamo samo malu i vrlo ograničenu količinu kvalitetnog tla za proizvodnju hrane.

Zamislite da je planet Zemlja jabuka.

Zamislite da je planet Zemlja jabuka. Narežite ga na četvrtine i bacite tri dijela. Četvrtina preostale jabuke predstavlja zemlju. Polovica te zemlje su pustinje, polarne regije ili planine – gdje je prevruće, prehladno ili previsoko za uzgoj hrane. Zatim prepolovite četvrtinu jabuke koja predstavlja zemlju. Četrdeset posto ostatka je previše kamenito, strmo, plitko, loše ili vlažno za proizvodnju hrane. Odrežite taj dio i ostat će vam samo mali komad. Zatim pogledajte školjku koja prekriva i štiti površinu. Ovaj tanki sloj predstavlja tanak sloj tla na zemlji. Ogulite ga i dobit ćete osjećaj o koliko malom području ovisi prehrana cijele svjetske populacije. I ovaj dio mora konkurirati infrastrukturi i urbanom okruženju. Također je osjetljiva na onečišćenje i učinke klimatskih promjena koje dodatno smanjuju plodnost tla.

Zato je iznimno važno održavati tlo zdravim jer u protivnom nećemo moći osigurati sigurnost hrane. Važno je znati koja su svojstva zdravog tla i kako s njime održivo postupati kako bi ga očuvali zdravim. održavamo.

Izvor: eea.europa.eu

Zašto je važno pravilno, mudro i održivo obrađivati našu zemlju?

  • Tlo vrvi životom i stanište je za milijarde organizama koji čine raznolik ekosustav. U šaci zdravog tla ima više živih organizama nego ljudi na planeti.
  • Bez zdravog tla nema osigurane hrane. Poljoprivreda je ključna industrija za dobrobit zdravog tla, ali ima i jedan od najvećih utjecaja na zdravlje tla. Pametna poljoprivreda stoga je jedini način da u budućnosti možemo proizvesti dovoljno hrane za potrebe našeg planeta.
  • Stvaranje novog sloja iskoristive zemlje traje dulje od prosječnog ljudskog vijeka. Zato moramo zaštititi i očuvati tlo – ono je živi resurs i nažalost vrlo ograničen.

Samo zdravo tlo može biti plodno tlo i ono je osnova za poljoprivredu.

Tlo se sastoji od mineralnih čestica, organske tvari, vode i zraka. Oni su drugi najveći ponor ugljika nakon oceana, jer hvataju više CO2 nego šume i zadržavaju tri puta više ugljika nego Zemljina atmosfera. Skladištenje ugljika omogućeno je organskom tvari u tlu. Tvore ga žive i mrtve tvari u tlu, uključujući ostatke biljaka i životinja te mikroorganizme. Najvažniji učinak na plodnost tla ima sadržaj organske tvari u tlu koja veže hranjiva u tlo, pohranjuje ih i opskrbljuje biljkama. Osim sadržaja organske tvari i raspoloživih hranjiva u tlu, na plodnost tla utječu i kiselost tla, tekstura i struktura tla. Tlo daje biljkama oslonac za njihovo korijenje, pohranjuje hranjive tvari za njih, povećava sposobnost zadržavanja vode, poboljšava filtraciju kišnice, ublažava temperaturne fluktuacije, smanjuje isparavanje, sprječava zbijanje tla, štiti nas od poplava, bori se protiv suše i također pomaže u ublažavanju klimatskih promjena.

YieldGap

Pametna poljoprivreda, uz pomoć mehanizacije i digitalizacije, prati vrijednosti tla i pomaže boljem iskorištenju resursa.

YieldGap

Pametna poljoprivreda, uz pomoć mehanizacije i digitalizacije, prati vrijednosti tla i pomaže boljem iskorištenju resursa.