Select Page

Održiva poljoprivreda

06. lip 2023

Održiva poljoprivreda osmišljena je s ciljem očuvanja okoliša, širenja zemljinih prirodnih resursa, a sve to uz stvaranje kvalitete života za životinje i ljude. Najjednostavnije se opisuje kao poljoprivreda na način koji zadovoljava potrebe postojećih i budućih generacija, a istodobno osigurava veću profitabilnost, zdravlje okoliša te socijalnu i ekonomsku pravdu. Osim očuvanja prirodnih resursa zemlje, održiva poljoprivreda koristi okolišu jer pomaže u održavanju kvalitete tla, smanjuje eroziju i čuva vodu.

Prijelaz na održivu poljoprivredu je proces

Održivi uzgoj prikladan je za farme svih veličina koje proizvode raznovrsnu hranu, vlakna i goriva. Koristi najsuvremenije, znanstveno utemeljene prakse koje povećavaju produktivnost i profit dok minimaliziraju štetu okolišu. Održivost također znači da je cijeli sustav otporniji na suše, poplave i druge utjecaje klimatskih promjena. Iako prelazak na ovu vrstu poljoprivrede često uključuje neke početne troškove, pametna poljoprivredna politika može pomoći poljoprivrednicima da naprave prijelaz. Također je važno naglasiti da je postizanje cilja održive poljoprivrede odgovornost svih sudionika u sustavu: poljoprivrednika, radnika, donositelja zakona, istraživača, trgovaca i potrošača. Svaka grupa ima svoju ulogu, svoj jedinstveni doprinos jačanju održive poljoprivredne zajednice.

 

Od poljoprivrednika prijelaz na održivu poljoprivredu obično treba se niz koraka koji zahtijevaju lokalno prilagođena rješenja koja poboljšavaju ekonomsku održivost i društvene uvjete poljoprivrede, omogućuju generacijsko pomlađivanje i doprinose ruralnom razvoju, otpornosti i atraktivnosti ruralnog područja.

Strateški i sustavni pristup ključan je za razumijevanje i provedbu održive poljoprivrede

Istraživanja i inovacije u poljoprivredi u EU-u pokreću dugoročni strateški pristup istraživanju i inovacijama u poljoprivredi koji je usredotočen na stvaranje vrijednosti od zemlje kroz održivu primarnu proizvodnju i jačanje inovacija u ruralnim područjima. Prva tri prioriteta ovog strateškog pristupa su:

 • promicanje učinkovite poljoprivrede i upravljanja prirodnim resursima – postizanje odgovarajuće ravnoteže između produktivnosti i ekoloških ciljeva;
 • poboljšanje zdravlja životinja i biljaka – integrirani pristupi i razvoj inovativnih alata za prevenciju, praćenje i upravljanje štetnicima i bolestima zajedno sa strategijama upravljanja rizikom;
 • usvajanje ekoloških pristupa od razine farme do krajolika – bolje korištenje usluga ekosustava, bioraznolikosti…

Usvajanjem praksi održivosti, poljoprivrednici mogu izgraditi bogata, plodna tla na kojima rastu jaki, zdravi usjevi, istovremeno štiteći vodne resurse, skladišteći ugljik, smanjujući emisije stakleničkih plinova i stvarajući polja koja su otpornija na ekstremne vremenske prilike. Ovo je najbolja kombinacija za poljoprivrednike i prirodu.

Koje su glavne prednosti održivog uzgoja?

 • Smanjuje troškove.
 • Sprječava zagađenje.
 • Štedi energiju.
 • Sprječava eroziju tla.
 • Prikladno za životinje.
 • Promiče biološku raznolikost.
 • Poboljšava proizvodnju hrane s manje otpada i zdravlje ljudi.

Prakse održive biljne proizvodnje

Održive proizvodne prakse uključuju različite pristupe. Specifične strategije moraju uzeti u obzir topografiju, karakteristike tla, klimu, štetočine, dostupnost lokalnih inputa i individualne ciljeve uzgajivača.

Unatoč specifičnoj i individualnoj prirodi održive poljoprivrede, nekoliko općih načela može se primijeniti kako bi se uzgajivačima pomoglo u odabiru odgovarajuće prakse:

 • izbor vrsta i sorti koje odgovaraju području uzgoja i uvjetima na gospodarstvu,
 • diverzifikacija usjeva (uključujući stoku) i prakse za povećanje biološke i ekonomske stabilnosti farme,
 • promišljeno upravljanje tlom za poboljšanje i zaštitu kvalitete tla,
 • učinkovito i pametno korištenje pesticida, gnojiva i drugih inputa,
 • uzimajući u obzir ciljeve svake farme.

Održive poljoprivredne prakse uključuju održavanje živih korijena u tlu (pokrovni usjevi), smanjenje obrade tla ili uznemiravanja (konzervirajuća obrada ili no-till), povećanje raznolikosti usjeva (novi usjevi ili plodored) i učinkovitiju primjenu hranjivih tvari.

Uobičajena filozofija među onima koji se bave održivom poljoprivredom je da je “zdravo” tlo ključna komponenta održivosti; to jest, zdravo tlo će proizvesti zdrave biljke koje imaju optimalnu snagu i manje su osjetljive na štetnike, bolesti i vremenske uvjete. U održivim sustavima tlo se promatra kao krhki i živi medij koji se mora štititi i njegovati kako bi se osigurala njegova dugoročna produktivnost i stabilnost.

Što se tiče budućnosti održive poljoprivrede, mnogi vjeruju da ćemo do trenutka kada broj stanovnika na Zemlji dosegne 9 milijardi, biti potpuno iscrpljeni mnogi prirodni resursi, zahtijevajući alternativna održiva rješenja. To nam daje nešto manje od 30 godina da napravimo promjenu prema održivom načinu života uz očuvanje naše poljoprivrede i izvora hrane. Održiva poljoprivreda nije jedini korak u valu očuvanja našeg planeta, ali je važan temelj u provedbi preventivnih mjera za očuvanje resursa koji su nam još preostali.

YieldGap

Pametna poljoprivreda, uz pomoć mehanizacije i digitalizacije, prati vrijednosti tla i pomaže boljem iskorištavanju resursa.

YieldGap

Pametna poljoprivreda, uz pomoć mehanizacije i digitalizacije, prati vrijednosti tla i pomaže boljem iskorištavanju resursa.