Select Page

Optimalna gnojidba

08. ožu 2023

Tlo je glavni izvor hranjivih tvari potrebnih biljkama za rast i razvoj. Hranjiva poljoprivrednim površinama dodajemo gnojidbom. Prava količina pojedinačnih nutrijenata presudna je za dobre rezultate jer su međusobno povezani. Prevelike količine pojedinih hranjiva jednako negativno utječu na rast biljaka kao i nedostatak, pa svako neoptimalno odstupanje rezultira slabijim rastom i većom otpornošću na štetnike i bolesti.

Određeni elementi međusobno su povezani na poticajan način – veća količina jednog poboljšava prihvaćanje drugoga, tj. npr. sumpora i kalcija. Određeni elementi imaju učinak na izvor ako – previše jednog elementa sprječava prihvaćanje drugog, npr. kalija i kalcija.

Međuovisnost elemenata

Na sposobnost apsorpcije hranjivih tvari najviše utječe pH vrijednost tla, koja definira koliko dobro biljka može iskoristiti hranjive tvari u tlu. Optimalna pH vrijednost ovisi uglavnom o teksturi tla i sadržaju humusa. Što je tlo lakše i sadrži više humusa, to je niža optimalna pH vrijednost. Optimalna pH vrijednost također je vrlo važna za održavanje stabilne strukture tla, stvaranje humusa, biološku aktivnost, vlažnost tla… Neke kulture vole kiselije, a druge lužnatije tlo, no najpovoljnija je umjereno kisela pH-vrijednost (5,6-6,7), pri kojoj je unos hranjiva u biljku najbolji.

Utjecaj pH tla

Gnojidba i njezine posljedice

Većina hranjiva u suvišku ima inhibitorni učinak i smanjuje dostupnost drugih hranjiva za biljku. Posebno treba biti oprezan s viškom makroelemenata fosfora (P) i kalija (K); koji se dugo zadržavaju u tlu.

Treba biti oprezan pri doziranju bilo koje vrste gnojiva. Na primjer, usjevi koriste samo 15-30% fosfora i oko 50% dušika iz gnojiva. Stoga moramo znati koliko gnojiva dodati kako bi sadržaj hranjiva u tlu bio optimalan.

Ako tlu dodamo premalo hranjiva , biljke će slabije rasti i neće dati željene prinose. S druge strane, ako je gnojidba pretjerana i u tlo se dodaje previše hranjiva , na pr. neke povrtne biljke prebrzo rastu i kao rezultat toga ne cvjetaju ili počinju cvjetati kasno i oskudno (npr. rajčice), dok druge biljke počinju zakržljati i venuti (poznato kao palež lišća) ili ugibaju.

Moderna poljoprivreda podrazumijeva i pametnu gnojidbu

Kako bismo pravilno planirali gnojidbu i u tlo unijeli samo optimalno potreban i uravnotežen sadržaj hranjivih tvari, potrebno je, prije planirane gnojidbe, znati količine svakog elemenata u našem tlu. Jedini način da se dobije informacija o sadržaju i vrsti hranjiva u tlu je analiza tla. Budimo pametni i odgovorni, bavimo se održivom poljoprivredom i održavajmo ovaj mali komad naše plodne zemlje zdravim za buduće generacije.

YieldGap analiza tla

Izvješće YieldGap pametne analize tla također uključuje stručni plan gnojidbe za svaku parcelu.

YieldGap analiza tla

Izvješće YieldGap pametne analize tla također uključuje stručni plan gnojidbe za svaku parcelu.