Select Page

Pametna prihrana dušikom

27. srp 2023

Dušik (N) pokreće životne procese u svakoj biljci jer je važan sastavni dio proteina, klorofila, vitamina, hormona i DNK te sastavni dio enzima. Dio je svih enzimskih reakcija i ima aktivnu ulogu u metabolizmu biljaka. Za optimalan rast ne smije ga biti ni premalo ni previše.

Mineralni oblici dušika

Dušik kemijski reagira s drugim spojevima kao što su amonijak, dušična kiselina, organski nitrati i cijanidi da bi se formirali jedinstveni spojevi s potpuno drugačijim kemijskim i fizičkim svojstvima. Budući da biljke ne mogu koristiti ili uzimati dušik izravno iz zraka, on se apsorbira kroz oblike dušika koji uključuju amonij i nitrat.

Može se naći u različitim oblicima iu različitim dijelovima biljke: listovima, zrncima/plodovima, biljnom tkivu i korijenju biljke. Dušik je najvažniji element za biljke, budući da je bitna komponenta mnogih biljnih struktura te za njihove unutarnje i vanjske metaboličke procese.

Nedostatak dušika i pametna gnojidba

Nedostatak dušika vidljiv je u biljci tijekom cijele vegetacije. Budući da su polja i livade većinom heterogeni, zahtijevaju različite doze dušika tijekom vegetacije u različitim segmentima.

Slika polja kukuruza jasno pokazuje varijacije u stanju biljaka.

U praksi vidimo da unutar istog polja uočavamo razlike u razvoju biljaka. Kada na određenom dijelu polja nedostaje dušika, kukuruz je puno lošiji u usporedbi s drugim segmentima gdje dušika ima dovoljno.

Rješenje je optimalna gnojidba dušikom, gdje je potrebno razgraničiti površine i dozu. Prevelike količine dušika jednako su štetne za rast biljaka i opterećuju okoliš.

Jednostavno i brzo rješenje za utvrđivanje stanja biljaka u polju su dnevne snimke NDVI indeksa polja. Slika prikazuje intenzitet rasta na terenu. Jasno se vidi problematično područje gdje je vegetacijski indeks lošiji.

NDVI indeks lošiji je u problematičnom dijelu polja.

Preciznom gnojidbom različitih količina dušika na svakom segmentu, dodaje se odgovarajuća količina dušika za optimalan rast biljke:

  • prosječni dio ovog polja gnoji se dozom od 140 kg/ha uree 46% (u vrijeme gnojidbe kukuruz do struka),
  • bolji segment s dozom od 91 kg/ha (kukuruz do pleća) i
  • najlošiji segment s dozom od 188 kg/ha (kukuruz do koljena).

Na taj način se postiže veća homogenost polja i bolja kvaliteta uroda.

Cilj precizne gnojidbe je pametnom raspodjelom po segmentima optimizirati potrošnju gnojiva i postići maksimalnu količinu najkvalitetnijeg uroda. To je omogućeno kombinacijom znanja, digitalnih rješenja i pametnih strojeva.

YieldGap analiza tla

Dnevna satelitska slika NDVI indeksa pokazuje problematična područja.

YieldGap analiza tla

Dnevna satelitska slika NDVI indeksa pokazuje problematična područja.