Select Page

Poljoprivredna politika

U Hrvatskoj se sustav digitalizacije uvodi postupno i u različitim područjima. Na području poljoprivrede, posljednjih godina, sve više se koristi suvremena informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT), poput precizne mjerne opreme, senzora, sustava za geopozicioniranje, dronova, robotike, kao i Big Data (velike baze podataka), Internet of things (IoT) te umjetne inteligencije. Digitalizacija je ključna, između ostalog, u obradi i smislenom korištenju raznih podataka, prostornom planiranju ili lakšem rješavanju birokracije.

Strategija poljoprivrede do 2030.

Vizija razvoja poljoprivrede u Hrvatskoj je proizvoditi veću količinu visokokvalitetne hrane po konkurentnim cijenama, održivo upravljati prirodnim resursima uz povećanje otpornosti na klimatske promjene te doprinijeti poboljšanju kvalitete života i povećanju zaposlenosti u ruralnim područjima.

VIŠE INFORMACIJA

Poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Tehnološki razvoj u genetici, nanotehnologiji, daljinskim istraživanjima, sljedivosti (blockchain), analizi (velikih) podataka, internetu stvari, umjetnoj inteligenciji, robotici, e-trgovini, itd., donosi prilike za rast proizvodnje, snižavanje troškova, smanjenje rizika, povećanje dodane vrijednosti te razvoj novih tržišta za hrvatski poljoprivredno-prehrambeni sektor. Digitalne tehnologije značajno smanjuju troškove dijeljenja informacija, provedbe transakcija u poljoprivredno-prehrambenim lancima te sustavima znanja i inovacija. Značajnu ulogu u tome imat će stručna podrška poljoprivrednicima putem sustava za savjetovanje poljoprivrednika.

Strateškom cilju poticanja inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru osobito doprinose poboljšanje pristupa okolišnim i agroklimatskim podacima i razvoj središnjeg poljoprivrednog informacijskog sustava, poticanje partnerstava u poljoprivredi, jačanje veza sa znanstvenim institucijama te digitalizacija.

VIŠE INFORMACIJA

DESIRA - Digitalizacija u sklopu Strateškog plana ZPP-a

DESIRA (Digitizacija: ekonomski i socijalni utjecaji na ruralna područja) četverogodišnji je projekt financiran kroz program za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020, a koordinira ga Sveučilište u Pisi, Italija. Cilj projekta je poboljšati sposobnost društva i političkih tijela da odgovore na izazove koje digitalizacija stvara za poljoprivredu, šumarstvo i ruralna područja. 

VIŠE INFORMACIJA

Digitalizacija europskog poljoprivrednog sektora

Budućnost poljoprivrede oblikovana je tekućim istraživanjem, inovacijama i izgradnjom kapaciteta u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, što se podupire raznim inicijativama u okviru više financijskih okvira. Tim se inicijativama osiguravaju ključna sredstva za razvoj i provedbu najsuvremenijih tehnologija, kao što su umjetna inteligencija, internet stvari, robotika i digitalne platforme, koje transformiraju poljoprivredu i pomažu u izgradnji održivijeg i učinkovitijeg prehrambenog sustava. Kontinuiranim ulaganjem i suradnjom možemo stvoriti svjetliju budućnost za poljoprivrednike, potrošače i planet.

VIŠE INFORMACIJA