Select Page

Prezentacije

Izvodimo prezentacije na terenu gdje demonstriramo uporabo mehanizacije i postupke pametne poljoprivrede. Ispunite donji obrazac ukoliko želite prisustvovati prezentaciji ili je organizirati u svom mjestu.

Prezentacija na 18. županijskom natjecanju orača

4. kolovoz 2023., Ernestinovo

Prezentacija pametnih poljoprivrednih usluga na danima oranja. Prezentirati će se mehanizacija za preciznu gnojidbu i sjetvu. Savjetovanje za veće prinose u poljoprivredi uz pomoć digitalnih alata.

Prezentacija na 17. natjecanju orača Virovitičko-podravske županije 

17. srpanj 2023., Crnac

Prezentacija pametnih poljoprivrednih usluga na danima oranja. Demonstracija strojnog uzorkovanja zemlje na temelju satelitske segmentacije.

Prezentacija YieldGap strojnog uzorkovanja tla

28. ožujka 2023., Nova Gradiška

Prikaz strojnog uzorkovanja tla na temelju satelitske segmentacije. Mjesta uzorkovanja su precizno određena na temelju GPS signala i omogućuju ponavljanje uzorkovanja na istim mjestima u bilo koje vrijeme. Analiza tla radi se za svaki pojedini segment i temelj je za preciznu gnojidbu.

Prezentacija YieldGap pametne poljoprivrede

30. siječnja 2023., Petrinjci

Prikaz postupaka pametne poljoprivrede i mehanizacije. Satelitska segmentacija se temelji na dnevnim satelitskim snimkama u razdoblju od 10 godina. Točna GPS lokacija uzorka se bilježi te se uzorkovanje ponavlja na istoj lokaciji. Na temelju segmentacije i analize provodi se precizna gnojidba za optimalan rast biljaka i manje troškove gnojiva.

Ispunite obrazac i prijavite se na sljedeću prezentaciju.

5

Obrazac za prijavo