Select Page

Što nam govori satelitska analiza tla?

20. svi 2023

Satelitska analiza temelji se na mjerenju NDVI indeksa ( Normailzed Difference Vegetation Index), koji je jedan od najčešće korištenih vegetacijskih indeksa za daljinska istraživanja vegetacijskog pokrova na površini Zemlje. Za izračun vrijednosti koristi omjer između reflektiranog bliskog infracrvenog i crvenog svjetla. Za vegetaciju je karakteristično da zbog sadržaja klorofila jako dobro upija crvenu svjetlost, dok stanična struktura biljke snažno odbija infracrvenu svjetlost. NDVI je dakle vegetacijski indeks koji odražava količinu klorofila u biljci i posljedično pokazuje njezino zdravlje.

Vegetacijskim indeksom možemo pratiti fenološke faze biljaka kroz dulje vremensko razdoblje i identificirati problematična područja.

Dnevne slike snimljene satelitima pokazuju stanje vegetacije određenog dana. Prikazuju stanje vegetacije, poljoprivredne zadaće i problematična područja,

Satelitska analiza
Satelitska analiza

Satelitska analiza omogućuje segmentaciju zemljišta

NDVI indeks pokazuje nam razlike u vegetaciji između pojedinih dijelova kopna u višegodišnjem sekvencijalnom pregledu pojedinih snimaka. Razlog heterogenosti zemljišta nalazi se u različitoj strukturi tla i sadržaju hranjivih tvari u tlu.

Satelitska analiza nam daje informacije o različitim segmentima na kopnu i temelj je za odgovarajuće uzorkovanje. Napravimo jo na temelju GPS lokacije polja i nije potrebna fizička prisutnost na terenu.

Segmentacija je osnova za ispravno uzorkovanje

Segmentacijom određujemo loše, prosječne i dobre površine na zemljištu. Uzimanje uzoraka za analizu tla vrši se na svakom segmentu posebno, kako bi se dobili što točniji rezultati o uzrocima manjeg prinosa. Time također dobivamo detaljno kartu za preciznu gnojidbu. Dakle, gnojiva se mogu dodavati gdje je potrebno, u optimalnoj količini.

Segmentacija
YieldGap gnojidba

Digitalni alati u poljoprivredi omogućuju preciznu obradu tla, a time i veći prinos.

YieldGap

Digitalni alati u poljoprivredi omogućuju preciznu obradu tla, a time i veći prinos.