Select Page

Učinkovita proizvodnja hrane

25. ožu 2023

Kroz svoju povijest, poljoprivreda je radikalno promijenila ljudsko društvo, bilo dobro ili loše, bila je pokretačka snaga rasta civilizacija. Zahvaljujući predanosti poljoprivredi, svjetska populacija narasla je s 4 milijuna ljudi na gotovo 8 milijardi i još uvijek raste.

Zamislite da je planet Zemlja jabuka.

Uzgoj hrane nije jednostavan

Uzgoj hrane nije bio i još uvijek nije jednostavan. Kroz povijest, degradacija resursa, brzi rast stanovništva, bolesti, štetočine, klimatske promjene, loša kvaliteta tla i drugi utjecaji postavili su nove izazove uspješnoj i dostatnoj proizvodnji hrane; pri čemu, siromašna populacija podnosi najveće nestašice hrane i glavni teret problema gladi (gotovo 1 milijarda ljudi). Još uvijek se suočavamo s mnogim istim izazovima kao i naši preci, stoga je imperativ da se počnemo baviti održivom poljoprivredom.

Povećane potrebe za hranom udvostručile su proizvodnju žitarica između 1960. i 2000., ali s velikim posljedicama za okoliš. Kolateralna šteta uključuje degradaciju zemljišta i krčenje šuma, prekomjerno crpljenje podzemnih voda, emisije stakleničkih plinova, gubitak bioraznolikosti i onečišćenje vodenih tijela nitratima. Osim što poljoprivreda ima značajan utjecaj na okoliš i doprinosi klimatskim promjenama, poljoprivreda je i jedan od sektora koji su najviše pogođeni klimatskim promjenama.

Prema procjenama Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), do 2050. trebat ćemo proizvesti 60 posto više hrane nego što proizvodimo danas kako bismo prehranili 9,3 milijarde ljudi u svijetu. Međutim, količina obradivog zemljišta ostaje ograničena. Poljoprivreda u 21. stoljeću suočava se s mnogim izazovima: mora proizvesti više hrane uz manje radne snage kako bi prehranila rastuće stanovništvo; mora proizvesti više sirovina za potencijalno veliko tržište bioenergije; mora pridonijeti ukupnom razvoju mnogih zemalja u razvoju ovisnih o poljoprivredi…

Rješenje je u učinkovitosti i suradnji između raznih znanosti

Današnjim načinom uzgoja nećemo moći zadovoljiti prehrambene potrebe, a uz to će naša prirodna bogatstva trpjeti još veći porez nego dosad. Očekuje se da će 90% globalnog rasta biljne proizvodnje morati doći iz većeg prinosa i pojačanog intenziteta uzgoja, a ostatak iz širenja zemljišta (krča šuma, navodnjavanje, sušenje…).

Stoga, nemamo drugog izbora nego upotrijebiti održiviji pristup. Napredni i održivi poljoprivredni pristupi kao što su:

  • korištenje napredne tehnologije koja je više u skladu s ekosustavima,
  • smanjenje upotrebe vanjskih inputa kao što su gnojiva, prskanja… i odabir pravog sjemena,
  • pomoć poljoprivrednicima da se nose s vremenskim ekstremima koji sve više prate klimatske promjene.
YieldGap

Uz pomoć mehanizacije i digitalizacije, pametna poljoprivreda omogućuje bolju iskorištenost resursa i manje zagađenje.

YieldGap

Uz pomoć mehanizacije i digitalizacije, pametna poljoprivreda omogućuje bolju iskorištenost resursa i manje zagađenje.