Select Page

YieldGap izvještaj o pametnoj analizi tla

12. svi 2023

YieldGap izvještaj o pametnoj analizi tla i preporuka za pametnu osnovnu gnojidbu

Rezultate analize dobivate u opširnom izvještaju sa svim potrebnim podacima o stanju vašeg tla i trenutnoj količini pojedinih hranjivih tvari u svakom segmentu pojedinog zemljišta.

Osnovna analiza sadrži pH vrijednost, sadržaj organske tvari (%), te dostupnost fosfora i kalija (mg/100g tla) na svakom segmentu za svaku česticu zemljišta. Na zahtjev, također, provodimo proširenu analizu drugih mikronutrijenata i predajemo kartu polja za korištenje u vašoj pametnoj mehanizaciji.

Na temelju ravnoteže elemenata u tlu možete prilagoditi odabir kulture koja je najprikladnija za pojedino polje i optimalno gnojiti.

Izvještaj sadrži prikaz sadržaja pojedinih hranjiva na svakoj zemljišnoj parceli

Razina kiselosti ili lužnatosti tla izražava se kao pH vrijednost i jedan je od važnih čimbenika za dobar rast biljaka. Kisela tla imaju vrijednost ispod 7, neutralna tla imaju vrijednost 7, a lužnata tla imaju vrijednost iznad 7. Pri optimalnom pH tla apsorpcija i dostupnost hranjivih tvari u tlu je savršena, što utječe na bolji rast i razvoj biljaka te stvara veći prinos i veću otpornost na štetočine i bolesti.

Humus (organska tvar) utječe na strukturu tla i stvara skladište hranjivih tvari u tlu. Osim toga, humus je hrana i izvor životne energije za sićušna živa bića i mikroorganizme u tlu, a ujedno ima ogroman učinak na poboljšanje kemijskih i fizikalnih svojstava tla, kao što je npr. prozračnost, drenaža itd. Optimalna količina humusa u tlu za poljoprivredu je 2 – 4%; dok je za povrtlarstvo potrebna veća količina, između 4 – 6% humusa.

Fosfor korijen biljke može apsorbirati samo na maloj udaljenosti, stoga je dostatna opskrbljenost tla fosforom vrlo važna. pH tla igra važnu ulogu u omogućavanju veće dostupnosti fosfora. U kiselim tlima fosfor se veže za ione aluminija i željeza, a u lužnatim tlima za ione kalcija, stvarajući netopljive i nedostupne oblike fosfora u tlu.

Ukupne potrebe za kalijem značajno se razlikuju za pojedine poljoprivredne kulture i kreću se između 40 i 250 kg/ha godišnje. Kalij je lako dostupan biljkama u tlu, no potrebno je obratiti pozornost na teksturu tla jer u teškim glinastim tlima dolazi do fiksacije kalija pa je na takvim tlima potrebno povećati dozu kalijevih gnojiva.

Preporuka točnih vrijednosti gnojiva za opću ili preciznu osnovnu gnojidbu

Drugi dio je preporuka za optimalan dodatak gnojiva, posebno za svaki segment vašeg polja. Preporuka uzima u obzir potrebu hranjivih tvari za odgovarajući usjev koji se sije.

  • Za svaki komad zemlje dobivate preporuku prosječne gnojidbe pojedinačnim gnojivom. Uz prosječnom gnojidbom na zemljištu, na nekim mjestima bi došlo do manjka, a negdje do viška hranjivih tvari.
  • Međutim, većina zemljišta je heterogena i stoga se više preporučuje precizna gnojidba, dodavanjem odgovarajuće količine gnojiva u svaki segment. Uslugom YieldGap pametne osnovne gnojidbe, gnojimo točno prema preporuci i tako stvaramo najoptimalnije uvjete za rast kulture. također možete dobiti kartu polja i sami izvršiti preciznu gnojidbu vlastitom mehanizacijom.

Na istom zemljištu vrijednosti makronutrijenata mogu biti potpuno različite u različitim segmentima, te se stoga preporučuje precizna gnojidba.

Preciznom gnojidbom moguće je stvoriti optimalne uvjete za rast biljaka i dostupnost hranjivih tvari.

YieldGap gnojidba

Sveobuhvatno izvješće pametne analize tla i preporuke za gnojidbu omogućuju optimalnu gnojidbu za veće prinose.

YieldGap

Sveobuhvatno izvješće pametne analize tla i preporuke za gnojidbu omogućuju optimalnu gnojidbu za veće prinose.