Select Page

Zakaj so tla pomembna?

06. Feb 2023

Tla so temelj življenja na zemlji, igrajo ključno vlogo v zemeljskem ekosistemu in so zelo kompleksen, a žal neobnovljiv naravni vir, katerega vrednost nenehno zanemarjamo. Zagotavljajo vrsto ključnih procesov (kmetijske, okoljske, naravovarstvene, krajinsko arhitekturne in urbane) za življenje na Zemlji:

  • proizvodnja hrane in druge biomase,
  • interakcija z okoljem: shranjevanje, filtriranje in preoblikovanje,
  • biološki habitat in genski sklad,
  • vir surovin,
  • fizična in kulturna dediščina,
  • platforma za infrastrukturo: zgradbe, ceste …

Kakovostnih tal za pridelavo hrane imamo na razpolago le v majhni in zelo omejeni količini.

Predstavljajte si, da je planet Zemlja jabolko.

Predstavljajte si, da je planet Zemlja jabolko. Razrežite ga na četrtine in tri kose odvrzite. Četrtina preostalega jabolka predstavlja kopno. Polovica tega kopnega so puščave, polarna območja ali gore – kjer je prevroče, prehladno ali previsoko za gojenje hrane. Četrtino jabolka, ki predstavlja kopno, nato prerežite na pol. Štirideset odstotkov preostanka je preveč skalnatega, strmega, plitvega, revnega ali mokrega za proizvodnjo hrane. Ta del odrežite in preostane vam le še majhen košček. Nato si oglejte lupino, ki pokriva in varuje površino. Ta tanka plast predstavlja tanko prevleko prsti na zemlji. Olupite jo in dobili boste občutek, od kako majhnega območja je odvisna prehrana celotnega svetovnega prebivalstva. Ta del pa mora tekmovati še z infrastrukturo in urbanim okoljem. Dovzeten je tudi za onesnaževanje in vplive podnebnih sprememb, ki dodatno zmanjšajo rodovitnost tal.

Zato je izjemno pomembno, da tla ohranjamo zdrava, saj sicer ne bomo mogli zagotoviti prehranske varnosti. Pomembno je vedeti kaj so lastnosti zdravih tal ter kako z njimi ravnati trajnostno, da jih taka tudi ohranimo oz. vzdržujemo.

Vir: eea.europa.eu

Zakaj je pomembno, da pravilno, pametno in trajnostno obdelujemo našo zemljo?

  • Tla so polna življenja in so habitat za milijarde organizmov, ki sestavljajo raznolik ekosistem. V peščici zdrave prsti je več živih organizmov, kot je ljudi na planetu.
  • Prehranske varnosti ni brez zdravih tal. Kmetijstvo je bistvena panoga za koriščenje zdravih tal, vendar ima tudi enega največjih vplivov na zdravje tal. Pametno kmetijstvo je zato edini način, da bomo lahko tudi v prihodnosti pridelali dovolj hrane za potrebe našega planeta.
  • Generiranje nove prsti traja dlje kot povprečno človeško življenje. Zato moramo tla varovati in ohraniti – so živ vir in žal zelo omejen.

Le zdrava tla so lahko rodovitna tla in le-ta so osnova za kmetijstvo.

Tla so sestavljena iz mineralnih delcev, organske snovi, vode in zraka. So drugi največji zbiralnik ogljika za oceanom, saj zajamejo več CO2 kot gozdovi in zadržijo trikrat več ogljika kot zemeljsko ozračje. Shranjevanje ogljika omogoča organska snov v tleh. Tvorita jo živa in mrtva snov v prsti, z vključenimi rastlinskimi in živalskimi ostanki ter mikroorganizmi. Vsebnost organske snovi v tleh najpomembneje vpliva na rodovitnost zemlje, saj v prst veže hranila, jih shranjuje in z njimi oskrbuje rastline. Na rodovitnost tal poleg vsebnosti organske snovi in dostopnih hranil v tleh, vplivajo tudi kislost tal, tekstura in struktura tal. Tla dajejo rastlinam oporo za korenine, so shramba hranil za njih, povečujejo sposobnost zadrževanja vode, izboljšujejo filtriranje deževnice, umirjajo temperaturna nihanja, zmanjšujejo izhlapevanje, preprečujejo zbitost tal, nas ščitijo pred poplavami, se borijo proti suši in tudi pomagajo blažiti podnebne spremembe.

YieldGap

Pametno kmetijstvo s pomočjo mehanizacije in digitalizacije spremlja vrednosti tal in pomaga pri boljšem izkoriščanju virov.

YieldGap

Pametno kmetijstvo s pomočjo mehanizacije in digitalizacije spremlja vrednosti tal in pomaga pri boljšem izkoriščanju virov.