Select Page

Pametna analiza tal

15. Jun 2023

Pametno analizo omogoča najnovejša tehnologija. Na podlagi satelitske segmentacije vzamemo vzorce zemlje na različnih delih polja in shranimo točko GPS lokacije vsakega vzetega vzorca. Vzorce zemlje se analizira, s tem pa pridobimo informacijo o stanju na posameznem segmentu.

Edini način za pridobitev podatka katera hranila so prisotna, in koliko jih naša tla vsebujejo, je analiza tal.

Analizo tal se naredi po spravilu pridelka, saj je potrebno v tleh nadomestiti elemente, ki smo jih s pridelkom odnesli s kmetijske površine, in sicer v obdobju 3–5 let. Pomembno je, da vzorce vedno odvzamemo na istem mestu, saj lahko le tako zagotovimo primerljive rezultate.

Satelitska analiza

Pomemben je pravilen odvzem vzorca

Pravilen odvzem vzorca za analizo tal je lahko zahteven in časovno zamuden. Ustrezna kmetijska mehanizacija ta postopek opravi hitro in bolj precizno, saj med drugim upošteva tudi satelitsko analizo biomase na določeni obdelovalni površini. YieldGap mehanizacija odvzame vzorec z natančno GPS lokacijo po vnaprej določenem segmentu v enakomernih razmakih po celotnem zemljišču. Globina vzorca je lahko od 3 do 90 cm globine, odvisno od potrebe kulture, ki je na zemljišču. Globino odvzema vzorca določa globina korenine kulture, ki je predvidena na zemljišču. Za travnike je dovolj 15 cm globine, za trajne nasade pa do 90 cm. Za vsak segment je potrebno odvzeti 1 kg zemlje.

Pomembno je, da se točna GPS lokacija odvzetega vzorca shrani in jo lahko kadarkoli ponovimo (npr. čez 5 let ko je potrebna nova analiza).

Analiza poda vrednosti elementov v vsakem segmentu

Osnovna analiza vsebuje vrednost pH, vsebnost organske snovi (%), ter dostopnost fosforja in kalija (mg/100g tal) na posameznem segmentu za vsako zemljišče. Na željo opravimo tudi razširjeno analizo ostalih mikrohranil in vam predamo fieldmap za uporabo v vaši pametni mehanizaciji.

Rezultate analize prejmete v izčrpnem poročilu z vsemi potrebnimi informacijami o stanju vaših tal in trenutni količini posameznih hranil v vsakem segmentu posameznega zemljišča.

Segmentacija
YieldGap gnojenje

YieldGap pametna analiza tal nudi satelitsko segmentacijo in vzorčenje zemlje s točno lokacijo posameznega vzorca.

YieldGap

YieldGap pametna analiza tal nudi satelitsko segmentacijo in vzorčenje zemlje s točno lokacijo posameznega vzorca.