Select Page

Pogosta vprašanja

Kaj je YieldGap?

YieldGap so storitve v sklopu preciznega kmetijstva, ki jih izvajamo na področju Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. S pomočjo pametne mehanizacije in preciznega kmetijstva se izkoristi celoten potencial kmetijskega zemljišča in zmanjša stroške za gnojila.

Ali potrebujem svojo mehanizacijo?

Storitve YieldGap izvajamo z lastno mehanizacijo, ki je ustrezno kalibrirana in jo traktoristi obvladajo na vseh terenih. Izvajamo celoten krog preciznih storitev od analize zemlje do žetve.

  1. Satelitska segmentacija v obdobju 10 let.
  2. Pametna analiza zemlje s točnim GPS signalom.
  3. Pametno osnovno gnojenje.
  4. Precizno sejanje s pametno sejalnico.
  5. Pametno dognojevanje z dušikom.
  6. Pametno gnojenje s foliarnimi gnojili.
  7. Pametna žetev z mapiranjem donosa.
Kako poteka satelitska segmentacija?

Satelitska analiza poteka na podlagi merjenja NDVI indeksa (Normalized Difference Vegetation Index), ki je eden najbolj razširjenih vegetacijskih indeksov. Odraža količino klorofila v rastlini in posledično kaže njeno zdravje. Z vegetacijskim indeksom lahko skozi daljše časovno obdobje spremljamo fenološke faze rastlin in prepoznamo problematična območja. Satelitsko analizo lahko opravimo na podlagi lokacije njive in ni potrebne fizične prisotnosti na polju.

Kdaj je najbolje, da se izvede analiza zemlje?

Analiza zemlje se opravi po žetvi in pred načrtovanim gnojenjem. Vzorčenja polja ne moremo opravljati, če je zemljišče premokro. V travinju in trajnih nasadih pa ni omejitev.

Katere elemente analizirate?

Vzorce zemlje analiziramo za pH vrednost, količino rastlinam dostopnega fosforja in kalija ter organsko snov v tleh. Dodatno se lahko analizira še dostopni magnezij in tekstura tal. Zahtevnejše analize pa poleg naštetega dajo podatek tudi za skupna hranila, težke kovine in vrednost mineraliziranega dušika.

Kako poteka strojno vzorčenje?

Strojni odvzem vzorcev omogočajo točno določene GPS lokacije na podlagi satelitske analize, s točno določeno globino. Strojno vzorčenje ni odvisno od vremena in niti od tega, ali je zunaj dan ali noč, vzorce lahko jemljemo na globini od 0 do 90 cm. En vbod traja do 28 sekund, natančna geografska lokacija vboda, tj. točka odvzema vzorca, se zabeleži z natančnostjo 2 centimetra. To pomeni, da se lahko pri naslednjem vzorčenju vzorec ponovno odvzame na enakem mestu kot prej. Na segmentu vzamemo od 15 do 20 vzorcev, s čimer zagotavljamo, da je vzorec odvzet kakovostno in da je resnično pokrit celoten segment.

Ali analiza zemlje ustreza kmetijskim ukrepom?

YieldGap pametna analiza zemlje je najbolj natančna analiza, ki ustreza zahtevam ukrepov za SN SKP 2023-2027. Na podlagi uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 je potrebno analizo tal in gnojilni načrt izdelati za vse GERK, ki so vključeni v intervenciji NARAVNI VIRI in BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN KRAJINA, in na katerih se bodo uporabljala mineralna gnojila.

Ali vaše storitve ustrezajo intervencijam za precizno gnojenje in škropljenje?

YieldGap pametno osnovno gnojenje ustreza za intervencijo preciznega gnojenja in škropljenja (PGS). Na podlagi satelitske segmentacije se izvede pametna analiza zemlje, ki je podlaga za pametno osnovno gnojenje in škropljenje. Naročnik ne potrebuje svoje mehanizacije.

Ali lahko naročim samo mapo za precizno gnojenje?

V kolikor imate svojo mehanizacijo za precizno gnojenje in škropljenje, lahko naročite samo YieldGap pametno analizo zemlje. Z njo prejmete tudi natančen gnojilni načrt in fieldmap za precizno gnojenje.