Select Page

Pravna določila

Splošni pogoji poslovanja

 

V zvezi z dostopom do spletnega mesta mojazemlja.eu in njegovo uporabo veljajo naslednji pogoji:

Spletno mesto je razvila družba Agroavant, d. o. o., in le-ta zanj tudi skrbi. Pridržujemo si pravico ukiniti oziroma delno ali v celoti spremeniti spletno mesto. Omenjene spremembe lahko izvedemo na podlagi lastne presoje in brez predhodnega obvestila. Zato vas prosimo, da si ob naslednjem obisku naših spletnih strani ponovno preberete pogoje uporabe in upoštevate vse morebitne spremembe.

Odstop uporabe

Vse podatki, ilustracije in dokumenti, objavljeni na tem spletnem mestu, so v izključni lasti družbe Agroavant ali njenih partnerjev. Njihova uporaba je dovoljena le pod pogojem, da se vse kopije označijo z ustreznim obvestilom o avtorskih pravicah, da se omenjeni podatki uporabljajo le v osebne namene, da se jih ne izkorišča v komercialne namene, da se jih na noben način ne spreminja ter da se vse ilustracije, pridobljene na tem spletnem mestu, uporabljajo skupaj s spremnim besedilom.

Blagovne znamke in avtorske pravice

Blagovna znamka Moja zemlja je last družbe Agroavant, d.o.o. Kakršna koli nepooblaščena uporaba teh blagovnih znamk ali drugih gradiv je izrecno prepovedana in pomeni kršitev avtorskih pravic, zakonskih določb o blagovnih znamkah ali drugih pravic industrijske lastnine.

Omejena odgovornost

Družba Agroavant, d.o.o. je podrobne informacije, objavljene na tem spletnem mestu, zbrala s pomočjo notranjih in zunanjih virov v skladu z zahtevami poklicne odgovornosti. Ob tem si nenehno prizadevamo širiti in posodabljati omenjene informacije. Informacije na tem spletnem mestu so namenjene izključno predstavitvi družbe Agroavant, d.o.o. in njenih pogodbenih partnerjev ter njihovih izdelkov in storitev. Objavljene so brez kakršnih koli implicitnih ali eksplicitnih jamstev oziroma zagotovil glede njihove popolnosti ali točnosti. Opozarjamo vas, da so lahko že zastarele, četudi so bile točne na dan objave. Zato vam svetujemo, da vsako informacijo, pridobljeno s tega spletnega mesta, preverite, preden jo uporabite v kakršni koli obliki. Nasveti, ki so tukaj podani, vas ne oproščajo odgovornosti, da sami preverite naše najnovejše nasvete, zlasti v zvezi z dokumenti o varnosti in tehničnimi specifikacijami, ter ustreznost uporabe naših izdelkov v zvezi z nameravanimi postopki in nameni. Če potrebujete dodatne nasvete ali navodila glede uporabe naših izdelkov in storitev, se, prosimo, obrnite neposredno na nas. Uporabniki tega spletnega mesta se strinjajo, da do omenjenega spletnega mesta in njegovih vsebin dostopajo na lastno odgovornost. Agroavant, d.o.o. ter vsi drugi, ki so sodelovali pri sestavljanju besedil, izdelavi ali vzpostavitvi tega spletnega mesta, ne prevzemajo odgovornosti za škodo ali kakršno koli kršitev, nastalo zaradi dostopanja ali nezmožnosti dostopanja do njega, zaradi uporabe ali nezmožnosti njegove uporabe, ali zaradi dejstva, da se je uporabnik zanesel na informacije, objavljene na njem.

Spletna mesta tretjih oseb/povezave

To spletno mesto vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb oziroma se na njih sklicuje. Vključitev takšnih povezav ne odraža strinjanja družbe Agroavant, d.o.o. z vsebinami spletnih mest, do katerih povezave vodijo. Družba Agroavant, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti glede dostopnosti ali vsebin takšnih spletnih mest ter odgovornosti za škodo ali kakršno koli kršitev, nastalo zaradi uporabe njihovih vsebin, v kakršni koli obliki. Družba Agroavant, d.o.o. ne jamči za dosledno kakovost informacij, ki jih ponujajo spletna mesta, do katerih povezave vodijo. Povezave so podane zgolj zaradi praktičnosti. Uporabniki do teh spletnih mest dostopajo na lastno odgovornost. Nabor povezav ne pomeni omejitve uporabnikov na uporabo omenjenih spletnih mest.

Podatki, ki jih sporočijo uporabniki

Uporabnik tega spletnega mesta prevzema polno odgovornost za vsebino in točnost podatkov, poslanih družbi Agroavant, d.o.o., ter za morebitno kršitev pravic katere koli tretje osebe, ki je lahko vključena v te podatke. Uporabnik daje družbi Agroavant, d.o.o. svoje soglasje, da le-ta shrani takšne podatke ter da jih uporablja v namene statistične analize ali katere koli druge predvidene poslovne namene, razen v primeru, ko informacije vsebujejo osebne podatke, ki ne spadajo med matične podatke ali podatke o uporabi. Družba Agroavant, d.o.o. ima pravico uporabiti vsebino takšnih sporočil, vključno z vsebovanimi idejami, izumi, tehničnimi načrti, postopki ali strokovnim znanjem, v katere koli namene, npr. razvoj, proizvodnjo in/ali trženje izdelkov ali storitev, ali razmnoževati takšne informacije ter jih dati na voljo tretjim osebam brez kakršnih koli omejitev.

Mednarodni uporabniki

Družba Agroavant, d.o.o. preverja, upravlja in posodablja to spletno mesto v Ljubljani, Slovenija. Spletno mesto je namenjeno mednarodni uporabi. Družba Agroavant, d.o.o. ne jamči, da podatki, objavljeni na njem, veljajo za cel svet ter da so izdelki in storitve po vsem svetu na voljo v enaki obliki, velikosti in pod enakimi pogoji.

Uporabniki so pri odpiranju teh spletnih strani ali snemanju njihovih vsebin sami dolžni ravnati v skladu z predpisi, ki veljajo na njihovem območju.

Izdelki, navedeni na tem spletnem mestu, so lahko v različnih državah na voljo v različnih ovojninah, velikostih, opremljeni z različnimi napisi in oznakami.

Prodaja izdelkov

Naši izdelki se prodajajo v skladu s trenutno veljavnimi Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji.

Veljavno pravo

Za vse pravne zahtevke ali tožbe v zvezi s tem spletnim mestom ali njegovo uporabo se uporabljajo pravo Republike Slovenije ter določila mednarodnega zasebnega prava, Haaške konvencije v zvezi z Enotnim zakonom o mednarodni prodaji blaga z dne 1. julija 1964 ter Konvencije Združenih narodov o prodaji blaga z dne 1. aprila 1980.

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To spletno mesto lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih družbe Agroavant, d.o.o. ter njenih pogodbenih partnerjev. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe v prihodnosti. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.

Izjava o zasebnosti

 

To spletno mesto (v nadaljevanju: »spletno mesto«) zagotavlja Agroavant d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju »mi« ali »nas«). Za dodatne informacije o ponudniku spletnega mesta si oglejte naše podatke o podjetju.

Obdelava osebnih podatkov

V nadaljevanju vam želimo predstaviti informacije o tem, kako poteka obdelava vaših osebnih podatkov, ko uporabljate naše spletno mesto. Če v naslednjih poglavjih ni navedeno drugače, pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov izhaja iz dejstva, da je takšna obdelava nepogrešljiva za dostop do funkcij spletnega mesta, ki ga zahtevate

Uporaba našega spletnega mesta

Ko dostopate do našega spletnega mesta, vaš brskalnik prenese nekatere podatke na naš spletni strežnik. Razlogi za ta prenos so tehnične narave, obenem pa je nujen za to, da lahko dostopate do želenih informacij. Da bi lažje dostopali do spletnega mesta, se zbirajo naslednji podatki, ki se za kratek čas shranijo in uporabijo:

 • IP-naslov
 • datum in čas dostopa
 • razlika v časovnem pasu v primerjavi z greenwiškim časom (GMT)
 • vsebina zahtevka (specifična stran)
 • stanje dostopa/koda stanja HTTP
 • prenesena količina podatkov
 • spletna stran, ki zahteva dostop
 • brskalnik, jezikovne nastavitve, različica operacijskega sistema programske opreme brskalnika in površina

Poleg tega bomo za zaščito svojih legitimnih interesov te podatke shranili za omejeno časovno obdobje, kar nam bo omogočilo, da bomo sprožili sledenje osebnih podatkov v primeru poskusa nepooblaščenega dostopa do naših strežnikov.

Nastavitve piškotkov

To spletno mesto uporablja tako imenovane »piškotke«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se prek vašega brskalnika shranijo v pomnilnik vašega terminala. Pri tem shranjujejo določene informacije (na primer izbrani jezik ali nastavitve mesta), ki nam jih lahko vaš brskalnik (odvisno od življenjske dobe piškotka) pošlje ob vašem naslednjem obisku našega spletnega mesta. Piškotke lahko nastavite v povezavi na desnem spodnjem robu, kjer aktivirate ali zavrnete posamezne piškotke.

Vsebina piškotkov:

 • Nujni
 • Funkcionalni
 • Analitični
 • Izvedbeni
 • Marketinški
 • Nekategorizirani 

Analiza spletnega mesta 

Na svojem spletnem mestu uporabljamo spletno storitev za analizo Google Analytics podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Združene države Amerike (v nadaljevanju »Google«).

Podjetje Google bo v našem imenu analiziralo vašo uporabo našega spletnega mesta. V te namene bomo uporabili piškotke, ki so podrobneje opisani v zgornji tabeli. Podatki v povezavi z vašo uporabo našega spletnega mesta (npr. napotitveni URL, naše spletne strani, ki ste jih obiskali, vaša vrsta brskalnika, jezikovne nastavitve, vaš operacijski sistem in vaša ločljivost zaslona), ki jih bo zbralo podjetje Google, bodo preneseni na strežnik podjetja Google v Združenih državah Amerike, kjer bodo ti podatki shranjeni in analizirani. Zadevne podatke v anonimni obliki bodo nato posredovali nam. V tem postopku vaši podatki o uporabi ne bodo povezani z vašim celotnim IP-naslovom. Na našem spletnem mestu smo aktivirali funkcijo za zagotavljanje anonimnosti IP-naslova, ki jo ponuja podjetje Google, pri čemer funkcija poskrbi za izbris zadnjih 8 bitov (IPv4) IP-naslova ali zadnjih 80 bitov (IPv6) vašega IP-naslova. Poleg tega je podjetje Google certificirano skladno z zasebnostnim ščitom EU-ZDA, ki zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani podjetja Google v ZDA.

Svoje soglasje za uporabo spletne analize lahko kadar koli umaknete, in sicer tako, da prenesete in namestite ponujen Googlov vtičnik za brskalnik ali pa tako, da izberete »izklop« v zgornji preglednici, pri čemer bo nameščen zavrnitveni (opt-out) piškotek. Obe možnosti bosta preprečili izvajanje spletne analize, vendar le v primeru uporabe brskalnika, na katerega ste namestili vtičnik, oziroma dokler ne izbrišete zavrnitvenega piškotka.

Več informacij o storitvi Google Analytics je na voljo v Pogojih za uporabo storitve Google Analytics, v Smernicah za zasebnost in zaščito podatkov storitve Google Analytics in v Pravilniku o zasebnosti podjetja Google.

Uporaba obrazcev za stik

Z nami lahko stopite v stik neposredno prek obrazcev, ki so na voljo na naši spletni strani. Še posebej vas prosimo, da nam posredujete naslednje informacije:

 • elektronski naslov
 • ime in priimek
 • naslov
 • številko telefona

Informacije, ki nam jih boste posredovali prek obrazca za stik, bomo zbirali in obdelali izključno v povezavi z obravnavo vaše zahteve.

Zunanje storitve ali vsebine na našem spletnem mestu

Na svojem spletnem mestu uporabljamo storitve in/ali vsebine tretjih oseb. Ko uporabljate storitve tretjih oseb ali se prikazujejo vsebine tretjih oseb, z zadevnimi ponudniki iz tehničnih razlogov izmenjate komunikacijske podatke.

Zadevni ponudnik storitev ali vsebin lahko za lastne namene prav tako obdeluje vaše podatke. Po naših najboljših močeh smo storitve in vsebine ponudnikov, ki podatke obdelujejo za svoje lastne namene, nastavili tako, da je vsa komunikacija, ki ni namenjena zgolj predstavljanju storitev in vsebin na naši spletni strani blokirana, ali pa taka komunikacija poteka le, če ste se sami odločili za uporabo zadevne storitve. Vendar pa nimamo nadzora nad podatki, ki jih zbirajo in obdelujejo tretje stranke, zato ne moremo dajati zavezujočih informacij o obsegu in namenu tovrstne obdelave podatkov.

 • Zemljevidi storitve Google Maps
 • Videi s spletne strani YouTube

Naročanje na e-novice

Na našem spletnem mestu se lahko naročite na brezplačne e-nasvete. Na podlagi vaše prijave bomo zabeležili in uporabili email naslov, s katere ste se prijavili za prejemanje brezplačnih e-nasvetov.

Soglasje za prejemanje brezplačnih e-nasvetov lahko kadar koli umaknete, pri čemer bo tak umik veljal samo za naprej. Da bi podali izjavo o umiku, lahko uporabite povezavo, ki je navedena v vseh e-nasvetih ali se obrnete na spodaj navedeni kontakt.

Prenos podatkov za pogodbeno obdelavo

Za obdelavo podatkov bomo v določeni meri uporabili specializirane podizvajalce. Te podizvajalce skrbno izberemo in redno nadzorujemo njihovo delo. Na podlagi ustreznih sporazumov o obdelavi podatkov bodo ti podizvajalci obdelovali osebne podatke skladno z našimi navodili, pri čemer se bodo strogo držali naših direktiv.

Informacije v povezavi z vašimi pravicami

Skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov so vam na splošno zagotovljene naslednje pravice:

 • Pravica do informacij v povezavi z vašimi osebnimi podatki, ki jih shranjujemo.
 • Pravica do zahtevka za popravek, izbris ali omejeno obdelavo vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov za naš legitimen interes, javni interes ali tržne raziskave, razen če dokažemo, da obstajajo nujni, upravičeni razlogi, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je tovrstna obdelava podatkov potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov.
 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov.
 • Soglasje za zbiranje, obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov lahko kadar koli umaknete z učinkom od umika dalje. Več informacij najdete v zgornjem poglavju, ki opisuje obdelavo podatkov na podlagi vašega soglasja.

Če želite uveljavljati svoje pravice, prosimo naslovite svojo zahtevo na spodnji naslov.

Agroavant d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana

E-mail: info@mojazemlja.eu

Sprememba izjave o zasebnosti

Izjavo o zasebnosti lahko občasno posodobimo. Posodobitve izjave o zasebnosti bodo objavljene na našem spletnem mestu. Vse spremembe začnejo veljati z dnem objave na našem spletnem mestu, zato priporočamo, da ga redno obiskujete, da bi se seznanili z morebitnimi posodobitvami.

Zadnja posodobitev: 15. 03. 2023