Select Page

Kako povečati proizvodnjo hrane?

03. Apr 2023

Z naraščanjem svetovnega prebivalstva naš planet potrebuje vedno več hrane. Več hrane lahko zagotovimo na različne načine, vendar moramo biti pri izbiri izjemno previdni, da ne ogrozimo še bolj naravnih virov, ki jih imamo na voljo in pospešimo klimatskih sprememb.

Obdelovalne zemlje, ki je primerna za pridelovanje hrane, imamo na razpolago v zelo omejeni količini (le približno 10 % zemeljske površine, še okoli 25 % predstavljajo travniki in pašniki). Zato jo moramo znati pametno koristiti, kmetovanje pa mora postati bolj produktivno in predvsem trajnostno. Svetovno kmetijsko proizvodnjo lahko povečamo tudi brez pospešenega krčenja gozdov, če uporabimo večstranski trajnostni pristop, katerega cilj je proizvodnja več hrane z manj viri in boljša uporaba hrane, ki jo pridelamo.

Prehrana

Kako lahko zagotovimo večjo količino hrane brez, da davek plačajo naši naravni viri?

 • Zmanjšanje zavržene hrane
  Ena tretjina hrane, pridelane po vsem svetu, se zavrže ali izgubi, kar ustreza 1,3 milijarde ton letno in zadostuje za prehrano dodatnih dveh milijard ljudi. Hrana se izgubi, preden vstopi v dobavno verigo, postane neprimerna za prodajo (zgnije, se pokvari …), se zavrže ali je po pripravi neporabljena.
 • Boljša genetika
  Če kmetom omogočimo seme z boljšo genetiko, jim lahko pomagamo proizvesti več hrane ob porabi manj virov kljub naraščajočim izzivom, kot so škodljivci, bolezni in ekstremni vremenski pogoji. Tradicionalni programi žlahtnjenja in nove tehnike genskega inženiringa razvijajo produktivnejše kultivarje rastlin in živine, prilagojene lokalnim razmeram.
 • Izboljšano zdravje tal
  Ravno prava količina gnojih in hranil, pokrovni posevki, kolobarjenje in trajnostno kmetovanje izboljšujejo zdravje tal ter zmanjšujejo erozijo in izgubo zgornje plasti tal. Bolj zdrav mikrobiom tal prispeva k bolj odpornim in višjim pridelkom. Izravnava vplive ekstremnih vremenskih razmer, hkrati pa zmanjšuje potrebo po okolju škodljivih vložkih, kot so kemična gnojila ter zatiranje plevela in škodljivcev.
 • Nove strategije za zatiranje škodljivcev in bolezni
  Pravilna izbira in inovativna sredstva za varstvo rastlin nam lahko pomagajo v boju proti škodljivcem, plevelom in boleznim. Na voljo je tudi vedno več bioloških sredstev pridobljenih iz naravno prisotnih mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov in drugih organskih materialov. Lahko so feromoni, ki zmotijo naravne cikle škodljivcev, koristne žuželke, ki zatirajo škodljivce na pridelkih, ali naravno prisotni mikroorganizmi, ki rastlinam pomagajo pri boljšem preprečevanju bolezni. V kombinaciji s strategijo integriranega zatiranja škodljivcev (IPM) lahko povečamo donos in kakovost pridelka, hkrati pa zmanjšamo uporabo pesticidov in kemikalij.
 • Povečanje raznolikosti pridelkov znotraj sistemov
  Pridelovalci bi se v tem primeru oddaljili od enopoljščinske pridelave in bi namesto tega medsebojno sadili pridelke, ki koristijo drug drugemu. Tako bi bolje izkoristili zemljiške vire na načine, ki pomagajo več pridelkom ali celo podpirajo pridelke in živinorejo. Ta način pridelave hrane ne pomeni le več hrane z iste obdelovalne površine, ampak tudi ustvarja večjo odpornost v primeru, da en pridelek trpi.
 • Digitalno (precizno) kmetijstvo
  Sodobna kmetijska tehnologija je omogočila revolucijo v kmetovanju in možnost uporabe mnogih različnih podatkov, napredne mehanizacije in avtomatizacije. Če jo znamo pravilno uporabiti in izkoristiti, nam lahko pomaga pri preoblikovanju svetovnega sistema pridelave hrane in ublažitve njegovega vpliva na podnebje in okolje. Za učinkovitejše in donosnejše kmetovanje se bo vedno bolj uporabljala napredna tehnologija, kot so satelitski posnetki, kartiranje, ki podpira GPS, samodejno krmiljenje, pametno gnojenje in setev, senzorji za vreme in tip tal … Slikanje z ultra visoko ločljivostjo lahko odkrije zgodnje simptome bolezni, pomanjkanje vode in degradacijo tal, medtem ko lahko napredna kmetijska mehanizacijo razprši gnojila, pesticide in vodo z izjemno natančnostjo. S pametnim kmetovanjem lahko našim poljščinam omogočimo, da dosežejo svoj polni genetski potencial z optimalno uporabo »kemičnih« vložkov.

Kako lahko sodobna tehnologija prepreči uničevanje gozdov zaradi povečanih potreb po hrani?

S sodobno tehnologijo lahko kmetujemo bolj natančno, zmanjšamo količino uporabljenih gnojil in pesticidov, hkrati pa povečamo donos in kakovost pridelka. Digitalno kmetijstvo lahko s povečanjem trajnosti prehranskega sistema in povečanjem količine pridelka na hektar bistveno pripomore tudi k preprečitvi krčenja gozdov.

Trajnostno kmetijstvo je prihodnost, ki se mora začeti sedaj.

Dejstva:

 • Ker naj bi svetovno prebivalstvo do leta 2050 doseglo celo 9,7 milijarde, mora kmetijstvo postati bolj produktivno in trajnostno.
 • Sodobne tehnologije lahko pomagajo preoblikovati svetovni sistem proizvodnje hrane in ublažiti njegov vpliv na podnebje in okolje.
 • Sisteme digitalnega kmetijstva je mogoče uporabiti ne le za zmanjšanje stroškov pridelave hrane in večjih donosov, temveč tudi za zmanjšanje živilskih odpadkov in na vseh stopnjah dobavne verige.
YieldGap

Pametno kmetijstvo s pomočjo mehanizacije in digitalizacije omogoči boljše izkoriščanje virov in manjše onesnaževanje.

YieldGap

Pametno kmetijstvo s pomočjo mehanizacije in digitalizacije omogoči boljše izkoriščanje virov in manjše onesnaževanje.