Select Page

Kaj nam pove satelitska analiza zemljišča?

21. Apr 2023

Satelitska analiza poteka na podlagi merjenja NDVI indeksa (Normalized Difference Vegetation Index), ki je eden najbolj razširjenih vegetacijskih indeksov za daljinsko zaznavanje rastlinskega pokrova na zemeljskem površju. Za izračun vrednosti uporablja razmerje med odbito bližnje infrardečo in rdečo svetlobo. Za vegetacijo je namreč značilno, da ta zaradi vsebnosti klorofila zelo dobro absorbira rdečo svetlobo, zaradi celične strukture rastline pa intenzivno odbija infrardečo svetlobo. NDVI je torej vegetacijski indeks, ki odraža količino klorofila v rastlini in posledično kaže njeno zdravje. 

Z vegetacijskim indeksom lahko skozi daljše časovno obdobje spremljamo fenološke faze rastlin in prepoznamo problematična območja.

Dnevni posnetki, ki jih posnamejo sateliti, pokažejo stanje vegetacije na posamezen dan. Iz njih je razvidno stanje vegetacije, kmetijska opravila in problematična območja,

Satelitska analiza
Satelitska analiza

Satelitska analiza omogoča segmentacijo zemljišča

Indeks NDVI nam v večletnem zaporednem pregledu posameznih posnetkov pokaže razlike v vegetaciji med posameznimi deli zemljišča. Razlog za heterogenost zemljišča najdemo v različni strukturi tal in v vsebnosti hranil v tleh.

Satelitska analiza nam poda informacije o različnih segmentih na zemljišču in je osnova za ustrezen odvzem vzorcev. Opravimo jo na podlagi GPS lokacije njive in ni potrebne fizične prisotnosti na polju.

Segmentacija je osnova za pravilno vzorčenje

S segmentacijo določimo slaba, povprečna in dobra področja na zemljišču. Odvzem vzorcev za analizo zemlje se vrši na vsakem segmentu ločeno, da bi prišli do kar najbolj točnih rezultatov o vzrokih za slabši donos. S tem dobimo tudi natančno mapo za precizno gnojenje. Tako lahko gnojila dodamo tam, kjer je to potrebno, v optimalni količini.

Segmentacija
YieldGap gnojenje

Digitalni pripomočki v kmetijstvu omogočajo precizno obdelavo tal in s tem višji donos.

YieldGap

Digitalni pripomočki v kmetijstvu omogočajo precizno obdelavo tal in s tem višji donos.