Select Page

Spremljanje polja v rastni dobi

09. Avg 2023

Na kmetiji v Mokronogu so opazili slabšo rast koruze na delu polja. Analiza stanja je pokazala, da na določenem delu primanjkuje dušika. Pri pomanjkanju dušika je rast koruze veliko slabša v primerjavi z drugimi segmenti, kjer je dušika dovolj.

Enostavna in hitra rešitev ugotavljanja kondicije rastlin na polju je dnevni posnetek NDVI indeksa polja. Posnetek pokaže intenziteto rasti na polju. Natančno se pokažejo problematična področja, kjer je vegetacijski indeks slabši.

S pomočjo dnevnega posnetka NDVI indeksa smo videli stanje vegetacije na določen dan in definirali področje s slabšim vegetacijskim indeksom ter na podlagi izmerjenih vrednosti določili potrebne količine dušika za vsak segment. 

Satelitska analiza poteka na podlagi merjenja NDVI indeksa (Normalized Difference Vegetation Index), ki je eden najbolj razširjenih vegetacijskih indeksov za daljinsko zaznavanje stanja vegetacije saj odraža količino klorofila v rastlini in posledično kaže njeno zdravje.

Ker je satelitska slika pokazala natančna področja, kjer določenih hranil primanjkuje, smo lahko pripravili natančen plan za precizno gnojenje.

V kolikor bi celotno njivo gnojili s povprečnim odmerkom 140 kg/ha bi določena območja prejela premalo gnojila, določena pa preveč. Rezultat bi bil slabša kakovost pridelka na večjem delu njive. S preciznim dognojevanjem različnih količin dušika na posameznem segmentu pa lahko dodamo ustrezno količino dušika za optimalno rast rastlin:

  • povprečen del tega polja je pognojen z odmerkom 140 kg/ha Uree 46% (v času dognojevanja koruza do pasu),
  • boljši segment z odmerkom 91 kg/ha (koruza do ramen) in
  • najslabši segment z odmerkom 188 kg/ha (koruza do kolena).

Tako smo dosegli večjo homogenost polja in boljšo kvaliteto pridelka. 

Stanje njive redno spremljamo in rezulat optimalnega gnojenja je viden tudi na nadaljnih satelitskih posnetkih.

Naša storitev se ne konča z opravljeno analizo in predanim poročilom. Za najboljše rezultate je potrebno redno spremljati polja in se ustrezno odzvati na potrebe. Kombinacija agronomskega znanja in digitalnih rešitev pa omogoča bolj kvaliteten pridelek in večjo skrb za naravo.

YieldGap analiza tal

Satelitski posnetki omogočajo spremljanje polja v rastni dobi in precizno dognojevanje.

YieldGap analiza tal

Satelitski posnetki omogočajo spremljanje polja v rastni dobi in precizno dognojevanje.