Select Page

Test

S pametno analizo zemlje na podlagi satelitske segmentacije vzorčimo in analiziramo vsak segment posebej. Pripravimo vam natančno priporočilo o vrsti in količini gnojila, ki je potrebna na vsakem posameznem segmentu.

Agronomsko znanje, digitalni pristop in najnovejša kmetijska mehanizacija omogočajo maksimalen pridelek z minimalno porabo gnojil. Pametna analiza in gnojenje se izvaja za njive, travnike, sadovnjake in vinograde.

Za več informacij izpolnite obrazec. Naš svetovalec vas pokliče in se dogovori za podrobno predstavitev ponudbe.